Welcome to Thuasne Nederland  Informatie  Disclaimer
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Thuasne Nederland B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Thuasne Nederland B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Thuasne Nederland B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Thuasne Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Thuasne Nederland B.V. opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Thuasne Nederland B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Thuasne Nederland B.V. niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Thuasne Nederland B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Thuasne Nederland B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Thuasne Nederland B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyrights

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren -en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Thuasne Nederland B.V., en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, door te sturen, distribueren of te bewerken. 

Sitemap Print deze pagina